Martin Stranka Wins 2018 Sony World Photo Award

THINK+feel Contemporary team is excited to announce that our photographer Martin Stranka is a recipient of 2018 Sony World International Photography Award - one of the world's most prestigious professional photography competitions. 

His photograph Until You Wake Up made him this year's winner in the Open Enhanced and Czech Republic National Award category. 

Martin's work has received a wide international media coverage, including The Guardian, The Daily Mail, The Sun to name just a few.  

Explore Martin's magical world... 

Dlouho očekávaná výstava DNA: Divine Nature Awakens v Praze

21 června byla v Clam-Gallasově paláci (Husova ul. 20, Praha 1, 2. patro)  otevřena výstava DNA: Divine Nature Awakens; Výstava potrvá do 9. července.  Otevřeno denně 10:00- 19:00 VSTUP ZDARMA!

Výstavní projekt organizovaný miamskou galerií THINK+feel Contemporary pod názvem DNA / Divine Nature Awakens představuje v Praze dvojici renomovaných slovenských výtvarníků Matúše Lányiho (1981) a Jána Zelinku (1978). Galerie THINK+feel Contemporary v Miami si dlouhodobě klade za cíl zvyšovat povědomí o umělcích ze střední Europy.  Úspěšně reprezentuje i umělce z České republiky a Slovenska ve Spojených Státech.   Jak naznačuje samotný název výstavy jde o dva mladé vizuální umělce pracující s přírodními materiály a přírodním/božským řádem plynutí času a života.

Krátký dokument z výstavy

Matúš Lányi, se kterým galerie již pár let spolupracuje, se dlouhodobě zaměřuje na křesťanskou ikonografii a obrazy víry, které nahlíží přes filtr digitálních dat a světa spotřebních předmětů (cykly Windows, 2005–2007; Půdorysy, 2009–2010; IHS, 2013–2016 atd.).

V aktuálním souboru prací (Fragmentation, 2015, Hard Drives 2016) přenáší „lineární zápisy“ okvětních lístků a stromového listí na velkorozměrová plátna. Nejnověji navíc promítá na plátno zvukové záznamy a frekvence. Nejedná se přitom o malby, ale spíše o obrazové desky či ikonická prostředí. Autor se v nich odvolává na neodarwinovské teorie, podle kterých jsou naše životy a příběhy pouze množením a řazením mikroentit bez hlubšího smyslu. V Lányiho případě je to zřetelně kontrolovaná „plynoucí řeka“ informací a dat, osobitý DJ flow, který mixováním a množením generuje nové konfigurace a skladby. Listoví, jenž je nově zformátováno do řádků, zároveň připomíná defragmentaci hard disku, probíhající streaming dat či panoramatické promítání krajiny na plátno, nebo znovu definované obrazové pole.

Ján Zelinka je nositelem ceny Oskára Čepana (slovenské alternativy ceny Jindřicha Chalupeckého) a přichází do Prahy hned po úspěšné výstavě ve Slovenské Národní Galerii v Bratislavě. Jan se zabývá neklasickou sochařskou tvorbou, tvarovým záznamem lidí a zvířat, jejich výtvarnou „reanimací“.

Upřednostňuje netradiční přírodní materiály, jakými jsou rašelina, hlína, ovčí exkrementy nebo červené zelí (pro kresbu) apod. Programově pracuje s nalezenými uhynulými zvířaty (kočkou, liškou, hadem nebo veverkou) a vytváří pro ně zvláštní olověné schránky – jakoby vznešené sarkofágy pro nepodstatné tvory (série Rekviem za organizmy, 2010–2014). Podobně vlévá sádru do sešité zvířecí kůže a „vdechuje“ jí tak nový život a tvar (cyklus Hľedám podstatu – krava, srnec, jazvec (Hledám podstatu – kráva, srnec, jezevec), 2013 – 2016). Zelinka rozpracovává vlastní „negativní“ modelování: vyhrabávání nebo obtiskování lidí v hlíně a jejich odlévání do betonu. Tím vznikají neupravené záznamy tváře a těla nebo betonové „portréty“ členů jeho rodiny (Hlava I-III, 2010, Rodina – Dokument, 2015). Autor takto formátuje sochařský zápis plynutí života, táže se po místě člověka v přírodním řetězci a jeho vztahu k jiným bytostem i k sobě samému, svému životu a smrti. Příznačná je socha klečícího člověka s oddělenou olověnou hlavou (Posmrtné vědomí, 2010).

Ani jeden z těchto mladých umělců se nebojí experimentu a ohledávání neověřených cest a svérázných technologických postupů. Přinášejí tak vlastní vizuální zprávu o současném světě a přírodě, o plynutí času a tajemství života. Malé „vizuální DNA“ genetických a kulturních informací (nekonečné putování genů a memů). Výstava nabídne konceptuální a myšlenkovou fúzi tvorby obou umělců ve společném, unikátním prostoru Clam-Gallasova paláce, jedné z nejvýznamnějších barokních palácových staveb v Praze.

Matúš Lányi (nar. 1981 ve Spišském Podhradí, SK) – absolvent Katedry výtvarných umění a intermedií na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích, Ateliér grafiky a experimentální tvorby (u Rudolfa Sikory a Zbyňka Prokopa) v letech 2000 – 2007. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Galerie města Bratislavy, Nitrianskej galérie v Nitře, ve Středoslovenské galerii v Banské Bystrici nebo ve Slovenském národním muzeu v Levoči. V roce 2014 uskutečnil rezidenční pobyt v Red Gallery Residency v Londýně. V současné době žije a tvoří v Bratislavě a Banské Štiavnici.

Ján Zelinka (nar. 1978 ve Vranove nad Topľou, SK) – absolvent Fakulty umění TU v Košicích (2002–2006), Ateliér svobodné kreativity u prof. J. Bartusza; studijní pobyt na Akademii výtvarných umění v Praze. Ze samostatných výstav: Skulptúry (Skulptury), MVL Košice, 2009; Galerie Miskolci, Miskolc, 2009; Forma a obsah, ŠG Prešov 2013; Re-forma, Kunsthalle Košice 2014; Pod povrchem, Galerie SI Budapešť, 2016. V roce 2015 získal Cenu Oskára Čepana pro mladého slovenského umělce roku. V roce 2016 absolvoval rezidenční pobyt Residency Unlimited v New Yorku. Žije a tvoří v Prešově.